Voor je Pony

Omgang en verzorging

Op de site van de KNHS staat uitgebreide informatie over de omgang en verzorging van je pony/paard. Dit is zeker voor beginnende eigenaren een mooi vertrekpunt.
Voor een aantal van die onderwerpen wordt hieronder beschreven hoe daar bij de DPC mee wordt omgegaan. Bij organisatie door de DPC blijft de eigenaar van de pony wel zelf verantwoordelijk.

 

Halfjaarlijkse inenting

Het bestuur van de Delftse PonyClub organiseert twee keer per jaar een gezamenlijke inentingsactie. Dit gebeurt in juni en december. Let op e-mail / facebook voor de exacte datum.

Je kunt je pony laten inenten tegen influenza en tetanus (dit is de standaard enting), wil je je pony ook tegen Rhino enten dan kan dit ook. Neem dan even contact op met het secretariaat.  Opgeven voor het enten kan alleen via het inschrijfformulier entingen. De kosten voor de standaard enting zijn 18,50 euro. (tarief 2018)

De regels van het enten:
  • In het paspoort moet een geldig overzicht zijn geregistreerd van de aan het paard toegediende vaccinaties, inclusief de verplicht gestelde vaccinaties tegen influenza.
  • De basisvaccinatie tegen influenza bestaat uit twee inentingen, die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar moeten zijn toegediend. In de periode tussen deze twee entingen mag niet aan wedstrijden worden deelgenomen. Let op: voor deze 2e enting moet je zelf een afspraak met de dierenarts maken, dit valt niet binnen de gezamenlijke inentingsactie van de DPC.
  • Vervolgens moet jaarlijks (niet later dan 12 maanden na de vorige enting) de vervolg enting zijn gegeven.

Voorbeeld: geënt op 31 januari 2017 dan dient de vervolg enting voor of uiterlijk op 31 januari 2018 te zijn gegeven. Dit is van toepassing op alle entingen in het paspoort.

Wanneer?

Je wordt via e-mail, facebook en via de nieuwspagina van deze website geïnformeerd over de datum van het enten van de pony’s.  Hierna kun je inschrijven via bovengenoemd formulier.

 

Pony’s meten

Alle pony’s moeten voor ze in de sport worden uitgebracht zijn gemeten. Het meten dient tot en met de achtjarige leeftijd jaarlijks plaats te vinden tussen 1 januari en 1 april. Wanneer een pony niet binnen die periode gemeten kan worden (vb. door aankoop van de pony in mei) moet de pony voor de eerste start worden gemeten.

Indien de pony ouder is dan 8 jaar, moet de laatste meting hebben plaatsgevonden in het 8e levensjaar. Is dit niet het geval, dan moet de pony nog een keer apart gemeten worden voordat er een startpas kan worden aangevraagd.

Het bestuur van de Delftse PonyClub organiseert het meten van de pony’s, dit gebeurt doorgaans in januari en kost  7,50 euro per pony (tarief 2017).

Meer informatie over het meten van pony’s vind je op de site van de KNHS

Wanneer?

Je wordt via e-mail, facebook en via de nieuwspagina van deze website geïnformeerd over het tijdstip van het meten van de pony’s. Hierna kun je inschrijven.

 

Tandarts

Het regelen van een tandarts gebeurt niet vanuit de DPC. Er zijn wel gezamenlijke initiatieven waaraan kan worden deelgenomen zodat de kosten kunnen worden gedeeld. Voor meer informatie hierover kun je het best 1 van de bestuursleden raadplegen of rondvragen bij de andere pony-eigenaren op stal.

 

Mestonderzoek

Het uitvoeren van mestonderzoek wordt niet vanuit de DPC geregeld. Sommige eigenaren laten een mestonderzoek door de dierenarts doen en anderen kiezen voor onderzoek via bijvoorbeeld VPL Het Woud. Mocht je nog zoekende zijn kun je ook hiervoor het best rondvragen bij de andere pony-eigenaren op stal.