Reglement Midwinter

Reglement Midwinterserie:

 • De Midwinterserie bestaat uit 5 indoor dressuurwedstrijden. Vier voorwedstrijden in november, december, januari en februari en een finale in maart.
 • Alle wedstrijden worden verreden bij Manege de Prinsenstad te Delft, conform de regels van de KNHS.
 • Alle wedstrijden (inclusief de finale) zijn open inschrijving en komen in aanmerking voor winst/verliespunten.
 • Voor iedere wedstrijd zal een apart vraagprogramma worden verzonden en dient dus ook apart te worden ingeschreven. Er worden geen uitnodigingen voor de finale verstuurd, is ook open inschrijving. Bij overschrijding van het maximale aantal te plaatsen combinaties zal de inschrijving vervroegd worden gesloten. Niet-geplaatste combinaties zullen tijdig bericht ontvangen en kunnen eventueel op een wachtlijst worden geplaatst.
 • Na iedere voorwedstrijd wordt per rubriek een ranglijst opgesteld van het behaalde percentage. Op grond van deze ranglijsten worden plaatscijfers toegekend, waarbij geldt: gelijk percentage = gelijk plaatscijfer. De plaatscijfers van beide proeven in een rubriek worden opgeteld tot een maandcijfer, welke meetelt in de ranglijst voor de finale. De combinatie krijgt geen maandcijfer indien, om welke reden dan ook, geen twee plaatscijfers kunnen worden toegekend.
 • Als een combinatie in de loop van de serie promoveert, dan blijven de maandcijfers uit de lagere klasse meetellen, maar dan vermenigvuldigd met een factor 1,25. Het is niet toegestaan, ten behoeve van de finale, in een lagere klasse te blijven uitkomen.
 • Voor de finale ranglijst tellen de combinaties mee die voor tenminste drie van de vier voorwedstrijden een maandcijfer hebben behaald. Bij deelname aan meer dan drie wedstrijden tellen de beste drie wedstrijden.
 • In de finale zullen de maandcijfers (de opgetelde plaatscijfers van beide proeven) worden vermenigvuldigd met een factor 2 en opgeteld bij de maandcijfers van de beste drie voorwedstrijden. Dit totaal bepaalt de uiteindelijke winnaars per rubriek. Bij een ex-aequo is het resultaat van de finale doorslaggevend. Is ook dat gelijk, dan beslist het aantal punten van de 1e proef in de finale wedstrijd, waarbij de plaatsing in geval van ex-aequo wordt bepaalt conform de omschrijving in artikel 137.8.a in het wedstrijdreglement-dressuur-2017 van de KNHS.
 • Omdat de finale open inschrijving is kunnen er combinaties meedoen die al niet meer voldoen aan het finale ranglijst criterium van 3 gereden wedstrijden. De plaatsingscijfers van deze combinaties kunnen van invloed zijn op de plaatsingscijfers van andere deelnemers en daarmee de finale ranglijst be├»nvloeden.
 • De organisatie kan besluiten om rubrieken in handicap te combineren op de ranglijst.
 • De prijzen van de finale zullen tijdens een parade worden uitgereikt. Wanneer een deelnemer niet aan de parade deelneemt, vervalt de prijs aan de volgende deelnemer in de stand.
 • Alle wedstrijddagen zijn er dagprijzen zoals bekers en cadeaubonnen van Van Rijs. Voor de winnaars van de finale ranglijst zijn er mooie extra prijzen te winnen.